1. Podaci o trgovcu

Trgovinu putem internet stranice azzura.rs obavlja NDJ CO. , kontakt e-mail: [email protected]

Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

E-mail: [email protected]. ; (raspoloživosti: ponedeljak-petak od 11:00h do 13h).

2. Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta www.azzura.rs se može izvršiti kao brza kupovina ili kupovina od strane registrovanog korisnika.

Minimalan iznos kupovine putem sajta azzura.rs je 1000,00 dinara sa PDVom, bez troškova dostave.

Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.

Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor izmedu Trgovca i kupca.

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje su sačinjeni na srpskom i engleskom jeziku, pa je ugovor izmedu Trgovca i kupca moguće zaključiti na srpskom i engleskom jeziku.

3. Brza kupovina

Kupac koji ne želi da se registruje kao korisnik sajta azzura.rs ili ne želi da obavi kupovinu koristeći svoj registrovani nalog može obaviti brzu kupovinu stavljanjem izabranih proizvoda u korpu, unosom podataka koji su neophodni i koji se koriste samo za potrebe dostave porudžbine (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail), izborom načina plaćanja i potvrdom porudžbine.

4. Kupovina od registrovanog korisnika

Kupac može da se registruje kao korisnik sajta azzura.rs na odgovarajućoj stranici i unosom traženih podataka (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail), koji će se čuvati u skladu sa zakonom i politikom privatnosti Trgovca.

Kupovina od strane registrovanog korisnika se obavlja tako što se korisnik prijavi na sistem koristeći svoje registracione podatke (korisničko ime i lozinku), a zatim izabrane proizvode stavi u korpu, izabere način plaćanja i potvrdi porudžbinu.

5. Način plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta azzura.rs je moguće izvršiti platnim karticama, kao i pouzećem.

6. Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu azzura.rs su izražene u dinarima i u njih je uracunat PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važece cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu xxshock.com