1. Reklamacija i zamena robe

Ne sviđa Vam se poručeni proizvod? Nema problema!
Samo pošaljite nazad zajedno i dobijate celokupan iznos novca nazad.

Mi u Azzuri, kao deo kompanije NDJ CO. ulažemo dosta truda, kako bismo opisali i prikazali svaki proizvod što je verodostojnije moguće. Međutim, razumemo da se događa da proizvode koje primite nisu baš kao što ste očekivali. Stoga smo ponosni što smo u prilici da Vam ponudimo vreme od 15 dana da se predomislite za bilo koju od Vaših kupovina na našoj internet prodavnici.

Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju Prodavcu radi ostvarivanja svojih prava po osnovu saobraznosti robe, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, a na način i po postupku predvidenim Pravilnikom.

Potrošač ima pravo na reklamaciju iz razloga navedenih u članu 8. ovih Uslova korišćenja i prodaje,  čim je otkrio nesaobraznost robe, odnosno preuzimanja proizvoda od strane Potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada i materijala snosi trgovac. Troškove preuzimanja i dostave snosi Potrošač iz razloga navedenih u članu 9. Uslova korišženja i prodaje.

2. Postupak kupovine

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac mora navedesti razloge zamene.

Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 15 dana od dana prijema pošiljke.

U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta Trgovac je obavezan da kupcu zameni proizvod za ispravan, a sve troškove snosi Trgovac.

Ukoliko kupljeni proizvod za koji se traži zamena ne postoji na stanju, Trgovac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni.

U slučaju nemogućnosti zamene Trgovac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.

Oštecenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda kupac je dužan da odmah prijavi kuriru koji isporuci robu, kao i Trgovcu u roku od 24h od prijema robe.

Nakon prijema reklamacije Trgovac ce potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestiti kupca o daljem postupanju.

Rok za odgovor na reklamaciju je 12 dana a za rešavanje reklamacije je 17 dana od trenutka prijave iste.

3. Saobraznost robe

Prodavac je dužan da isporuči Potrošacu robu saobraznu ugovoru.

Saobraznost robe ugovoru se utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom.

Roba je saobrazna ugovoru ako:

1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošacu kao uzorak ili model;

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Pod redovnom  upotrebom robe podrazumeva se namenska upotreba, njeno održavanje i postupanje u svemu prema deklaraciji proizvodača.

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

1) je postojala u času prelaska rizika na potrošaca, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;

2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošaca i potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošaca;

3) je potrošac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i za nepravilnu instalaciju ili montažu robe koja je posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošacu radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošacu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošac.

Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili isključena suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;

2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;

3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.